Wij zijn ‘Groen’

WIJ ZIJN GROEN!!!!

Voedselveiligheid en certificering zijn al eerder aan de orde geweest in de vorige nieuwsbrieven. Nog even een korte samenvatting over het project en het proces dat we gevolgd hebben.

Groen

 

Als lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken moeten wij gecertificeerd worden voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hiervoor is een project in het leven geroepen genaamd Voedselveiligheid.
• Op 8 mei heeft er een nulmeting plaatsgevonden. Hierbij is naar alle aspecten van de certificering gekeken om vast te stellen hoe we er voor staan.
• Op 26 mei zijn de resultaten van deze meting met ons doorgesproken.
Het bleek dat we 75 punten hadden gescoord van de 100 punten die je maximaal kan behalen. Om gecertificeerd te worden zijn minimaal 90 punten nodig.
• Tussen 26 mei en eind september is er hard gewerkt om de verbeterpunten aan te pakken.
• Op 7 oktober hebben we laten weten dat wij denken onze verbeterpunten te hebben opgelost en klaar zijn voor de laatste toetsing.

Op 6 november 2015 heeft die laatste toetsing plaats gevonden en de uitslag?

WIJ ZIJN GROEN!!!