Alle berichten van voedselbankvelsen

Uitdeelpunt Fidelishof verhuist naar de Abeel

 

De Sint Laurentiuskerk in de Fidelishof in IJmuiden heeft jarenlang wekelijks gefungeerd als uitdeelpunt voor onze Voedselbank. Met de verkoop en het vertrek van de Laurentiuskerk naar de Pieterskerk aan de Zuiderkruisstraat in IJmuiden is er helaas een einde gekomen aan de uitdeelruimte van de Voedselbank Velsen. Op 28 oktober 2016 vindt de laatste uitdeeldag plaats en nemen onze vrijwilligers afscheid van de kerkvrijwilligers, die wekelijks de uitdeeldag hebben begeleid. Wij hebben een nieuw uitdeelpunt gevonden in het gebouw van OIG-IHD, De Abeel aan de Abelenstraat 1 in IJmuiden, waar op 4 november a.s. de eerste uitdeeldag zal plaatsvinden.

fidelis-ijc

ING Campagne “Help Nederland Vooruit”

ING ‘ Helpt  Voedselbank Velsen vooruit’

ING heeft onder de naam ‘Help Nederland vooruit’ een fonds in het leven geroepen om organisaties die actief zijn mensen vooruit te helpen een steuntje in de rug te geven.
Het fonds heeft als missie burgers en organisaties vooruit te helpen die het initiatief nemen Nederland sterker te maken.
Meer informatie over de campagne vindt u op de website ING.nl
Lees verder ING Campagne “Help Nederland Vooruit”

Interview mevrouw Mooij in de IJmuider Courant

De IJmuider Courant wilde bij de kerstpakketten actie dit jaar aandacht besteden aan de vrijwilligers en de klanten van de Voedselbank. Mevrouw Mooij is een van onze klanten die wekelijksIJC-6 haar pakket komt halen bij ons uitdeelpunt de Fidelishof. Zij was bereid om voor de krant openhartig haar verhaal te doen. Vooral ook om te laten zien dat het iedereen kan overkomen.

 

 

 

Wij zijn ‘Groen’

WIJ ZIJN GROEN!!!!

Voedselveiligheid en certificering zijn al eerder aan de orde geweest in de vorige nieuwsbrieven. Nog even een korte samenvatting over het project en het proces dat we gevolgd hebben.

Groen

 

Als lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken moeten wij gecertificeerd worden voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hiervoor is een project in het leven geroepen genaamd Voedselveiligheid.
• Op 8 mei heeft er een nulmeting plaatsgevonden. Hierbij is naar alle aspecten van de certificering gekeken om vast te stellen hoe we er voor staan.
• Op 26 mei zijn de resultaten van deze meting met ons doorgesproken.
Het bleek dat we 75 punten hadden gescoord van de 100 punten die je maximaal kan behalen. Om gecertificeerd te worden zijn minimaal 90 punten nodig.
• Tussen 26 mei en eind september is er hard gewerkt om de verbeterpunten aan te pakken.
• Op 7 oktober hebben we laten weten dat wij denken onze verbeterpunten te hebben opgelost en klaar zijn voor de laatste toetsing.

Op 6 november 2015 heeft die laatste toetsing plaats gevonden en de uitslag?

WIJ ZIJN GROEN!!!

Lees verder Wij zijn ‘Groen’