Klachtenregeling voor klanten en leveranciers/donateurs

Klachtenregeling voor klanten en leveranciers/donateurs

  • Klachten van klanten en leveranciers kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur van Voedselbank Velsen. Een vertegenwoordiger van het bestuur zal binnen een week contact opnemen met degene die de klacht heeft ingediend en de klacht dan samen verder afhandelen.
  • Betreft het een klacht die de hele organisatie van Voedselbank Velsen aangaat dan kan de klant of de leverancier/donateur contact opnemen met Voedselbanken Nederland. Een vertegenwoordiger van Voedselbanken Nederland neemt binnen een week contact op met de klant of leverancier/donateur. Bij de afhandeling van de klacht wordt dan de landelijke klachtenprocedure gevolgd. De landelijke klachtenprocedure is te vinden op de website van Voedselbanken Nederland (https://voedselbankennederland.nl/klachten/).