Historie

Voedselbank Velsen: de historie

2005 : Al langere tijd werd buurtcentrum de Brulboei geconfronteerd met armoede in de wijk en was het actief om voedseloverschotten en kerstpakketten te verdelen onder gezinnen in financiële nood. Vrijwilligers van buurtcentrum de Brulboei, de Cliëntenraad Velsen en de PCI (Parochiale Charitatieve Instelling) sloegen de handen ineen en zochten aanvankelijk aansluiting  bij Voedselbank Haarlem.

Historie
Op 2 december 2005 werd een start gemaakt met het wekelijks uitreiken van voedselpakketten aan 5 huishoudens. In 2007 schommelde het uitgedeelde aantal pakketten tussen de 30 en de 40.

In 2014 is dit aantal gegroeid naar 65 voedsel-pakketten per week.  Dit betekent dat 120 tot 135 personen wekelijks van de Voedselbank gebruik maken, waarvan de helft kinderen. Met ingang van 1 december 2014 is Voedselbank Velsen een zelfstandige stichting geworden. Op die manier hebben we ons kunnen aansluiten bij Voedselbank Nederland.