Toekenningscriteria voor een voedselpakket

De toekenningscriteria zijn  voor alle voedselbanken hetzelfde. Jaarlijks bepalen de circa 170 voedselbanken deze toelatingscriteria.

Privacy
Er wordt met zorg gewaakt over uw gegevens. Ze dienen uitsluitend om vast te stellen of u hulp nodig hebt en worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. Iedereen bij de Voedselbank houdt zich hieraan.