ANBI

Omdat Voedselbank Velsen een ANBI status heeft, moeten op de website van de voedselbank een aantal gegevens worden gepubliceerd in het kader van transparantie.

ANBI_FC

De gegevens voor de website zijn:

Algemene gegevens 

 • Naam : Stichting Voedselbank Velsen
 • RSIN/fiscaal nummer 8543 57816
 • KVK nummer 61475769
 • Bezoekadres: Kanaalstraat 166, 1975BJ  IJmuiden
 • Postadres: Abelenstraat 8, 1971 NL IJmuiden
 • Bankrekening: NL08RABO0155764063
 • Telefoon: 0629223624
 • Website: voedselbankvelsen.nl
 • E-mailadres: info@voedselbankvelsen.nl
 • E-mailadres: secretaris@voedselbankvelsen.nl
 • Facebook: voedselbankvelsen
 • Het bestuur werkt onbezoldigd en bestaat uit:
  • H. van der Zee, voorzitter
  • J.G. de Boer, vice voorzitter
  • W. Rijs-Greuter, secretaris
  • I. Sinnige, penningmeester
  • P. Nijman, bedrijfsleider

Beleidsplan Stichting Voedselbank Velsen 2021-2023

Doelstelling

De Voedselbank Velsen verstrekt gratis voedselhulp aan huishoudens in de gemeente Velsen, die door welke omstandigheden dan ook, buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt. De Voedselbank heeft geen mensen in loondienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Bijkomend effect van het werk van De Voedselbank is dat mogelijk voedselverspilling (deels) kan worden voorkomen.

Actueel beleid

 • Wekelijks 50 tot 70 huishoudens in de Gemeente Velsen tijdelijk en kosteloos te ondersteunen met een voedselpakket. Het voedselpakket is voor een huishouden een middel om door een moeilijke periode heen te komen. In nauwe samenwerking met het zorgloket van de Gemeente Velsen wordt de intake van huishoudens geregeld. Dit gebeurt aan de hand van landelijke normen, zoals vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Periodiek wordt getoetst of het betreffende huishouden nog aan de normen voldoet;
 • Het tegengaan van verspilling van goed voedsel;
 • Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers.

De Stichting zorgt voor:

 • Wekelijks samenstellen en uitdelen van voedingspakketten aan huishoudens;
 • Benadering van bedrijven voor gratis levering van voedingsmiddelen;
 • Fondsverwerving, nodig voor de exploitatie van de bedrijfsvoering;
 • Benadering van particulieren o.a. via acties bij supermarkten om de Stichting in natura te ondersteunen door schenking van voedingsmiddelen;
 • Ophalen en inzamelen van voedingsmiddelen;
 • Koel- en vriesfaciliteiten om geschonken voedingsmiddelen op te slaan;

Stichting Voedselbank Velsen onderschrijft het algemene beleid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Velsen bestaat uit 5 bestuursleden. De verantwoordelijkheid t.a.v. de financiële jaarstukken ligt bij de Penningmeester. Besluiten m.b.t. investeringen en uitgaven worden met meerderheid van stemmen genomen.

Financiële gegevens

Voor de financiële gegevens, zie betreffende paragrafen in ons laatste jaarverslag. Onze jaarverslagen vindt u op pagina Jaarverslag op deze site.

Jaarplannen

Onze jaarplannen vindt u op pagina: Jaarverslagen