Hoe veilig is het voedsel dat de Voedselbank Velsen aanbiedt?

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document, het Handboek Voedselveiligheid, opgesteld. Hierin staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt.

Groen

Ook is daarin vastgelegd dat de vrijwilligers van Voedselbank Velsen 2-jaarlijks een voedselveiligheid cursus moeten volgen. Voedselbank Velsen werkt volgens het Handboek Voedselveiligheid en voldoet dus aan wetgeving en eisen op het gebied van voedselveiligheid. Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken door inspecteurs van de Houwers Groep of van Sensz BV, beide onafhankelijke inspectiebedrijven werkzaam op het gebied van voedselveiligheid.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle aangesloten voedselbanken volgens de richtlijnen van dit handboek te werk gaan en daarmee de status GROEN verkrijgen.

De laatste inspectie bij Voedselbank Velsen is gehouden op 18 november 2022 door een inspecteur van de Houwers Groep. Het resultaat was heel erg goed met een score van 100 punten. De voedselveiligheid staat hoog in het vaandel bij Voedselbank Velsen.  Voedselbank Velsen is daarmee weer tot 18 november 2023  gecertificeerd