Inspectie Voedselveiligheid 2023

Op 1 december jongstleden heeft een inspecteur van de Houwersgroep haar jaarlijkse inspectie op het gebied van voedselveiligheid in onze Voedselbank uitgevoerd.

Voedselbank Velsen ontving evenals als vorig jaar het hoogste aantal van 100% GROEN!