Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integriteit heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Door de gezamenlijke voedselbanken in Nederland is daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben we daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Daarbij volgen wij de landelijke integriteitscode die door ons van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen
Bij het werken voor de Voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt met een klacht daarover terecht bij de klachtenregeling voor vrijwilligers van de Voedselbank Velsen.
Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Neem dan contact op met een van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.