Voedselpakket

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.
De voedselpakketten zijn expliciet niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Dat zou de doelgroep van de Voedselbank onmogelijk groot maken en toekenning van voedselpakketten zou daarom al snel tot willekeur leiden.

Daarom is het van groot belang dat iedereen meewerkt aan een correcte toetsing van de criteria. Alleen zo kan hulp geboden worden aan de doelgroep voor wie de gratis voedselpakketten zijn bestemd.

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn.  Zie de pagina criteria  voor meer details