Wereldvoedseldag

Op wereldvoedseldag op 15 oktober hebben Marijke Gemser en Ahmet Karateke namens de PvdA Velsen een bezoek gebracht aan onze voedselbank in de Brulboei. Zij spraken met onze bedrijfsleider Peter Nijman en onze voorzitter Joop van Rijn en verschillende vrijwilligers.

Ze werden geïnformeerd over de goede samenwerking met lokale bedrijven zoals Bakkerij Goemans, Echte Bakker Kijzers, Slagerij Schaaper, Albert Heijn en Aldi Nederland. Ook Seafood Parlevliet zorgt er voor dat onze voedselbank geen tekort heeft aan vis waarvan de aanvoer soms zo veel is dat het wel eens als  ruilmiddel met andere voedselbanken kan worden ingezet. Wel is aangegeven dat er een tekort is aan zuivel omdat dit een bederfelijk product is en dat tijdens supermarktacties dan ook gevraagd wordt aan mensen om dit te doneren. De leden van de PvdA Velsen gaven aan dat niemand afhankelijk zou moeten zijn van de voedselbank en dat de Velsense instellingen er dan ook samen alles aan moeten doen om dit te voorkomen. Zij hoopten als PvdA Velsen dat wie het nodig heeft de weg weet te vinden en de stap weet te zetten. Geen mens of gezin mag zonder goede voeding zitten.

Ga voor het hele verslag naar de site van PvdA Velsen.