Nieuwe voorzitter Jan Pieter van Stipriaan

Overhandiging ‘voorzittersvork’ van Joop aan Jan Pieter

Jan Pieter van Stipriaan is de nieuwe voorzitter van Voedselbank Velsen. Hij volgt  Joop van Rijn op die vanaf 2014 als voorzitter heeft gefunctioneerd.
Al in 2005 werd door een groep vrijwilligers een lokale voedselbank opgezet in een ruimte van de Brilboei. Eerst min of meer met gedoogsteun van de stichting Welzijn Velsen.  Het feit dat deze voedselbank wekelijks tussen de 30 tot 40 pakketten uitgaven toonde de noodzaak en tevens het bestaansrecht aan van deze lokale Voedselbank.
Ondertussen was er een landelijke ontwikkeling dat alle bestaande voedselbanken in Nederland gingen functioneren onder de vleugels van een landelijke vereniging genaamd Voedselbank Nederland. Als voorwaarde om deel te nemen aan deze vereniging zouden de lokale voedselbanken een statutair zelfstandige Voedselbank moeten worden.

En zo ontstond medio 2014 de Voedselbank Velsen met een bestuur waarvan Joop van Rijn de voorzitter werd en die samen met de overige bestuursleden het fundament legde van de Voedselbank Velsen.

Al onze dank gaat uit naar Joop die met zijn bezielende leiding de ontwikkeling van de Voedselbank heeft bewerkstelligd. Met de komst van Jan Pieter van Stipriaan als nieuwe voorzitter is de komende jaren de continuïteit van de Voedselbank Velsen gewaarborgd.