Kerstproject Huis ter Hagen

Ieder jaar heeft Woonzorgcentrum Huis ter Hagen in Driehuis een Kerstproject, waarvoor telkens een goed doel wordt gekozen. Voor het Kerstproject 2016 kozen de bewoners van Huis ter Hagen voor de Voedselbank Velsen. Daarvoor werd gedurende de kerstperiode in de kerkdiensten geld ingezameld.  Op maandag 30 januari j.l. werd tijdens de koffie in het restaurant van Huis ter Hagen een cheque met een opbrengst van maar liefst € 1.066,55 aan vertegenwoordigers van de Voedselbank Velsen overhandigd. Een formidabel bedrag.
Kerstproject Huis ter Hagen
Met de bewoners is afgesproken voor 1/3 deel van de opbrengst voedsel, verse zuivel en vleesproducten en voor 1/3 deel van de opbrengst attenties voor de kinderen van de klanten van de Voedselbank te kopen. De resterende 1/3 deel is ter dekking van de reguliere kosten van de voedselbank.

De klanten van Voedselbank Velsen bedanken de bewoners van Huis ter Hagen hartelijk voor deze schenking.