Te gast bij de Rotery Club Velsen

Eén van onze doelen in het afgelopen en het komende jaar is presentaties te geven om zo meer bekendheid te geven aan de naam en aan de achtergronden van onze organisatie. Deze presentaties zijn vooral gericht op maatschappelijk betrokken organisaties, omdat verwacht mag worden dat er daarna volgens het principe van ” hoort, zegt het voort” in bredere kring gesproken gaat worden over het fenomeen voedselbank. Eén van deze maatschappelijk betrokken organisaties is de Rotary Club Velsen.

Via de programmacommissaris Nelie Groen van de Rotary Club Velsen werden de vertegenwoordigers van de voedselbank Velsen gastvrij onthaald om hun verhaal te doen. Secretaris Hans de Boer gaf in woord en beeld een presentatie over hoe de bedrijfsvoering verloopt en tevens inzicht biedt over de wijze waarop de voedselbanken landelijk zijn georganiseerd. Een belangrijk aandachtspunt is dat we in Velsen achterblijven bij het landelijk gemiddelde wat betreft het aantal klanten. Daar wordt overigens intern hard aan gewerkt.

Dat de presentatie met grote aandacht werd gevolgd, bleek wel uit de vragen die na afloop werden gesteld. Er werden zelfs oplossingsgerichte suggesties aangedragen.

In zijn slotwoord dankte de voorzitter van de Rotary Club Velsen, Mees Hartvelt, de beide bestuursleden van de Voedselbank Velsen voor deze presentatie en zegde tevens toe dat er een donatie zou volgen. Kortom voor beide partijen een geslaagde avond.