Gastles Beekvlietschool Velserbroek

De vereniging van Nederlandse Voedselbanken heeft een lespakket laten ontwikkelen voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen om meer bekendheid te geven aan de wereld van de voedselbanken in Nederland. Het pakket bestaat uit een ‘werkboek’ voor de leerlingen en een ‘handleiding voor de leerkracht’.

Voedselbank Velsen heeft dit pakket aan alle scholen in Velsen aangeboden en de Beekvlietschool in Velserbroek heeft als eerste besloten hiervan gebruik te maken.
Op 5 april j.l. hebben de bestuursleden van de voedselbank, Hans de Boer en Stef van Sikkelerus een gastles gegeven aan de leerlingen van groep 6/7 van juf Rian van der Sloot en de leerlingen van groep 8 van juf Angelique Drijver. Daarin werd  aan de leerlingen uitgelegd wat voedselbanken doen en wat armoede en voedselverspilling is.

De weken daarna zijn de leerlingen met het lesmateriaal aan de slag gegaan.
Het lesprogramma werd afgesloten met een inzameling voor de voedselbank en op donderdag 26 april zijn de maar liefst acht volle kratten met allerhande verpakte producten aan de voedselbank overhandigd.

Zowel leerkrachten als leerlingen waren enthousiast over het lespakket en de voedselbank was reuze blij met de opgehaalde producten. Voedselbank Velsen hoopt dat andere basisscholen zullen volgen.