Bijdragen Stichting Armoedefonds en Rabo Dichtbijfonds

De Voedselbank krijgt steeds meer diepgevroren voedsel aangeboden. Om een voorbeeld te noemen, Aldi vriest sinds kort vleeswaren en kaas voor ons in. Dit zijn producten die tegen de houdbaarheidsdatum zitten en diepgevroren nog twee maanden langer uitgedeeld mogen worden. Binnenkort start AH ook met deze werkwijze.

Daarmee werd wel de capaciteit van onze twee vrieskisten te klein. Omdat er geen ruimte was voor een derde vrieskist is besloten de twee kisten te vervangen voor een vriescel. Dankzij bijdragen van de Stichting Armoedefonds en van het Rabo Dichtbijfonds heeft Voedselbank Velsen een grote vriescel kunnen aanschaffen die ook nog eens veel zuiniger is dan de oude vrieskisten. Daarvoor onze hartelijke dank.