Voedselbank meer zichtbaar in Velsen

Na de afgelopen periode veel aandacht te hebben besteed aan het op orde brengen van de interne organisatie vindt het bestuur het nu tijd om de Voedselbank Velsen meer zichtbaar te maken in de gemeente Velsen. Zo zijn er plannen tot het ontwikkelen van een flyer, het organiseren van acties bij supermarkten, meer verschijnen in de (social)media en de contacten met andere hulpverlenende organisaties versterken. De eerste stap is gezet door het logo van de Voedselbank Velsen aan beide kanten aan te brengen op de bedrijfsauto.

voedselbank logo auto