Politiek op bezoek

Op 26 januari j.l. heeft een vertegenwoordiging van de politieke partijen een bezoek gebracht aan onze accommodatie. Na een korte rondleiding werd een presentatie gegeven over het reilen en zeilen van onze voedselbank.
De aandacht was bijzonder groot en uit de vragen bleek dat men zeer geïnteresseerd was in het werk van de voedselbank. Ook werd onze beperkte ruimte aan de orde gesteld en is er van gedachten gewisseld over de toekomst van de voedselbank. Door ons is verzocht om ook vanuit de politiek de voedselbank Velsen te erkennen en vast te stellen dat onze organisatie voorziet in een tijdelijke noodzaak voor de primaire levensbehoefte.