Nieuwe informatiefolder is uit!

2016-07-25 17.33.01 (2)Onze eerste informatiefolder is uit met daarin alle informatie die klanten, organisaties, sponsoren, donateurs maar ook onze vrijwilligers moeten weten. U vindt de flyers binnenkort in openbare ruimtes, hulpverlenende organisaties en steunende bedrijven. Onze dank gaat uit naar 7×7 Cornegge (opmaak) naar Friso Huizinga Communicatie en Folkerts Design & Printing die via sponsoring de totstandkoming van de flyer mogelijk maakte. Een echte Velsense Joint Venture dus.