Maatregelen rondom het coronavirus

Ook de voedselbank heeft te maken met de maatregelen die genomen worden rondom de crisis van het corona virus. Daarom is er in een spoedoverleg besproken hoe we het samenstellen en de uitgifte van de voedselpakketten voor onze klanten kunnen waarborgen. Onze klanten hebben de voedselpakketten hard nodig en daarom stelt de voedselbank Velsen alles in het werk om hiermee zolang mogelijk door te gaan. Daarbij zijn we natuurlijk sterk afhankelijk van wat er om ons heen gebeurt!

In de eerste plaats zijn we zijn we natuurlijk afhankelijk van onze eigen vrijwilligers en hun gezondheid, maar ook van de aanvoer vanuit het regionaal Distributie Centrum Amsterdam. Gelukkig hebben we de afgelopen maanden een aardige voorraad opgebouwd.

Uitgiftepunten

Als de Stichting Welzijn Velsen de Brulboei sluit, zullen wij zelf onze ruimte en toegang tot onze middelen openhouden om ons voedsel op te slaan en op de gebruikelijke vrijdagochtend uit te reiken.

Mocht de Stichting OIG/IHD  in de Abeel hun deuren sluiten, dan hebben wij de medewerking om ook daar op de vrijdagochtend onze klanten hun voedselpakket uit te reiken.

In beide gevallen dienen wij wel rekening te houden met de eventuele extra maatregelen die nog genomen gaan worden die via de media worden gecommuniceerd. 

Wat we niet weten is hoe de zaken zich ontwikkelen maar we houden alles nauwlettend in de gaten en als er nieuws wordt het via deze site en facebook gecommuniceerd.