Gift Protestantse Gemeente

De voedselbank heeft de jaarlijkse gift ontvangen van de Protestantse Gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost. Voedselbank Velsen is afhankelijk van donaties en giften en is daarom de Prot. Gemeente zeer dankbaar voor deze gift.