Donateurs zeer welkom!

Op zondag 13 november j.l. werd er een rommelmarkt in buurthuis de Brulboei gehouden. Drie van onze vrijwilligers hebben daar allerlei spulletjes verkocht ten bate van de voedselbank. De opbrengst was € 139,45, een prachtig en zeer welkom resultaat.
U weet dat de Voedselbank Velsen geen subsidie krijgt en afhankelijk is van sponsors en donateurs. Om een organisatie als de voedselbank in stand te kunnen houden zijn geld en goederen nodig en daarvoor zijn we op zoek naar donateurs die periodiek geld en/of voedsel doneren.
Gelukkig hebben wij al een aantal vaste leveranciers maar we komen voor onze wekelijkse voedseluitgifte zuivel- en vleesproducten tekort. Zelf kopen we geen voedsel maar als donateurs voor ons zuivel en/of vlees kopen, is dat zeer welkom. Daarnaast zoeken we donateurs die ons financieel willen steunen om ons jaarlijks exploitatietekort op te lossen.
De voedselbank Velsen heeft een ANBI erkenning waardoor er belasting voordelen mogelijk zijn. Meer weten over donateur worden klik hier.