Nog meer voedsel- en gelddonaties

Naast de reeds gemelde donaties en inzamelingen op onze website heeft de voedselbank in het laatste gedeelte van de maand december nog meer donaties ontvangen.
Zo waren er voedseldonaties van OPO IJmond en van een anonieme stichting uit Santpoort. Verder gelddonaties van particulieren, bedrijven en kerken met een totaal bedrag van € 3.202,10. En voor de kinderen van onze klanten ontvingen wij nieuw speelgoed van Pleiadenschool in IJmuiden.
Namens de klanten van Voedselbank Velsen dank aan alle gulle gevers.