Resultaat Inzameling DE-waardepunten

Voedselbank Velsen heeft in januari 2023 weer mee gedaan aan de landelijke inzameling van waardepunten van Douwe Egberts. De ingezamelde waardepunten zijn geteld door onze vrijwilligers en leverde 482.638 punten op. DE heeft nog eens dit aantal punten nog eens ruimhartig verhoogd met 15% dat weer resulteerde in 846 pakken koffie voor onze voedselbank. Wij danken iedereen die de DE waardepunten hebben verzameld en in de boxen hebben gedeponeerd.